Het merk Papuchie

Papuchie is een officieel geregistreerd handelsmerk. Het gebruik van het merk Papuchie, inclusief maar niet beperkt tot de naam, logo's, en enig ander kenmerk dat geassocieerd wordt met Papuchie, is strikt beperkt tot de eigenaar van het merk of degenen die uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben verkregen van de eigenaar. Ongeautoriseerd gebruik, reproductie, verspreiding, of aanpassing van het merk Papuchie in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden en kan leiden tot juridische stappen. Dit beleid is ingesteld om de identiteit en reputatie van het merk Papuchie te beschermen, en om verwarring bij consumenten te voorkomen. Bij vragen of verzoeken om het merk Papuchie te gebruiken, neem contact op via info@papuchie.com voor meer informatie en richtlijnen.

Bewijs van inschrijving: 
https://www.boip.int/en/trademarks-register?app=%2Fitem%2Fbx1494725

Papuchie logo